ALGEMENE VOORWAARDEN

De organisatie behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan, bijvoorbeeld bij te weinig deelname. In dat geval wordt het cursusgeld geretourneerd.
Het cursusaanbod op deze site is onder strikt voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen. De organisatie wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit een onjuiste vermelding van de hand.
De auteursrechten m.b.t. het materiaal op deze site berusten bij de organisatie. Dit betekent dat het verboden is de inhoud van deze site te reproduceren en/of te verspreiden zonder voorgaande schriftelijke toestemming.